EU kết thúc chuyến điều tra tám doanh nghiệp da giày Việt Nam
Các Website khác - 22/11/2005
Sản xuất giày da thời trang xuất khẩu.
Theo Bộ Thương mại, sau gần hai tháng điều tra trực tiếp tám doanh nghiệp được lựa chọn trong vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da vào châu Âu, đoàn chuyên gia của EU đã công bố kết thúc thời gian điều tra.
Trong quá trình điều tra, đoàn công tác yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải chứng minh được tất cả những khoản chi tiêu của công ty từ việc xây dựng nhà xưởng, tổ chức sản xuất, trả lương công nhân, thực hiện các chính sách xã hội đối với người lao động đến chi phí trong sản xuất kinh doanh…

Sau khi xác định được giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp còn phải chứng minh là không bán phá giá vào thị trường EU. Hầu hết các doanh nghiệp đã chứng minh rằng họ chủ yếu chỉ làm gia công cho các hãng nước ngoài, không thể quyết định được giá bán sản phẩm, do vậy không thể coi là có hành vi bán phá giá vào EU.

Hiện đã có 115 doanh nghiệp da giày Việt Nam quyết định khai và gửi mẫu điều tra thông tin sang EU, trong đó có hơn 80 doanh nghiệp đã gửi xác nhận về Hiệp hội Da giày Việt Nam và Bộ Thương mại. Có doanh nghiệp đã chủ động thuê tư vấn luật nước ngoài hoàn tất các tài liệu theo yêu cầu EU.

Theo Sài Gòn giải phóng