Chính thức ban hành thuế suất tuyệt đối với ôtô cũ
Các Website khác - 29/03/2006

Ngày 28/3, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ban hành Quyết định 69 về thuế nhập khẩu tuyệt đối áp cho mặt hàng ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng. Các mức thuế trong quyết định này không thay đổi so với đề xuất của Bộ Tài chính.
* Xe cũ chỉ được nhập qua 4 cảng / Đánh thuế tuyệt đối, xe cũ vẫn tràn vào

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn cụ thể để điều chỉnh tăng hoặc giảm 20% so với mức thuế tuyệt đối vừa ban hành nhằm kiểm soát và điều tiết thị trường tiêu dùng trong nước, ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, và bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Trong trường hợp biến động vượt 20%, Bộ sẽ phải báo cáo Thủ tướng xem xét, điều chỉnh.

Quyết định 69 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ 1/5. Các quy định về mức thuế suất nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm trái với quyết định này sẽ được bãi bỏ.

Mô tả mặt hàng Mức thuế
(USD)

M.K.

Theo dòng sự kiện:
Chính thức cho phép nhập ôtô cũ (13/02)
Chưa áp thuế mới, ôtô mỗi nơi mỗi giá (27/12/2005)
Chính thức giảm thuế nhập khẩu ôtô (27/12/2005)
Tăng giá xe, VAMA có thể bị phạt theo Luật Cạnh tranh (06/12/2005)
Giá xe do thị trường quyết định (09/11/2005)
Xem tiếp»