Giảm thuế nhập khẩu hàng dệt may Mỹ
Các Website khác - 19/11/2005

Thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại Hàng dệt may giữa Mỹ và Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký quyết định áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 12% đối các mặt hàng thuộc nhóm từ 6310 đến 6307.

Quy định này được áp dụng cho các mặt hàng dệt may có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của EU hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Australia.

Đối với những mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu nằm trong nhóm từ 6310 đến 6307 nếu cao hơn mức thuế quy định trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hiện hành thì được áp dụng mức thuế bằng thuế suất ưu đãi (MFN).

M.K.