Hà Nội: Khuyến khích phát triển công nghiệp nặng
Các Website khác - 29/05/2006

Phát triển công nghiệp Hà Nội đến 2010:
Khuyến khích phát triển công nghiệp nặng, sản xuất vật liệu xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 113/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010.

Quyết định này phê duyệt những nội dung chủ yếu như quan điểm phát triển để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, đồng thời chỉ rõ từ nay đến 2010, công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thủ đô, đồng thời hỗ trợ các địa phương trong vùng phát triển.

Mục tiêu trong giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp là 15 đến 16%/năm, giá trị tăng thêm là 12 đến 13%/năm. Đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp bình quân 15 đến 16%/năm.

Quyết định cũng nêu rõ hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như: Ngành điện tử - công nghệ thông tin; cơ khí; chế biến thực phẩm, đồ uống; dệt - may; vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cao cấp.

Theo quyết định này, phát triển công nghiệp thủ đô phải đặt trong mối quan hệ phát triển vùng, hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng nhất là các tỉnh lân cận như: Hà Tây, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên... khuyến khích phát triển công nghiệp nặng, sản xuất vật liệu xây dựng về phía đông bắc thành phố Hà Nội, dọc theo trục hành lang quốc lộ 18.

X.Thu