Quản lý tréo ngoe!
Các Website khác - 29/05/2006
Quản lý tréo ngoe!
Tô Thành

Trong một cuộc họp, tuy bình tĩnh nhưng ông GĐ Sở NNPTNT Hải Dương đã phải nói với ông Trạm trưởng Trạm thú y huyện Thanh Hà: "... Nếu còn trực thuộc ngành dọc, tôi sẵn sàng cách chức anh ngay". Nhưng tại sao ông GĐ sở lại nói thế?

Chẳng là cách đây vài năm, ở một số tỉnh, các trạm thú y huyện từ sở NNPTNT về trực thuộc UBND huyện, hoặc nhập thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Hình thái tổ chức này nay chỉ còn ở hai tỉnh: Hải Dương và Lâm Đồng.

Ông GĐ Sở NNPTNT bức xúc vì dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc nên nói vậy thôi. Năm 2004 huyện Thanh Hà xảy ra dịch cúm gia cầm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phản ứng rất chậm, việc báo cáo khẩn cấp, khoanh vùng, dập dịch không triệt để khiến nó còn xảy ra hai đợt nữa, kèm theo là một trận dịch LMLM.

Năm 2005, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra hai đợt cúm gia cầm và một đợt dịch LMLM, sau 3-4 ngày ổ dịch mới được phát hiện. Ông trạm trưởng trạm thú y huyện này cho biết, trạm có 5 người, chỉ có 3 trong biến chế; còn 2 là biên chế tự trang trải, có người làm việc ở trạm đã 26 năm mà vẫn phải trông vào phí tiêm phòng. Mỗi tháng trạm được 100.000đ để chi cho điện, điện thoại, giấy tờ và tiếp khách...

Bức xúc về thực tế ấy, ông GĐ sở ở Hải Dương đã làm hẳn tờ trình đọc ở hội nghị của Bộ NNPTNT: Tổ chức kiểu ấy thì trạm thú y huyện không thể nâng cao nghiệp vụ, biên chế chỉ có 3-4 người phụ trách 22-25 xã thì không xuể, còn cơ sở vật chất thì... không có gì!

Công cụ của anh mà người khác cầm thì sao làm được việc? Làm kinh tế thì cũng phải có tổ chức đúng để làm kinh tế. Quản lý tréo ngoe thì làm sao có thể làm việc?