Nhà, đất công sẽ phân thành 3 loại
Các Website khác - 29/03/2006

Nhà, đất công sẽ phân thành 3 loại

Tin từ Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội cho biết, đến nay đã có 13/14 quận, huyện cơ bản hoàn thành việc kê khai tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Công tác kê khai ở các quận, huyện sẽ hoàn thành trước ngày 30.4 để các cơ quan chức năng có thể tổng hợp tình hình sử dụng đất nhà là tài sản công trên toàn thành phố xong trước 30.6.2006.

Cũng liên quan đến tài sản công, UBND TP.Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở TN-MT&NĐ và các ngành liên quan dựa trên kết quả kê khai, đăng ký, kiểm tra quỹ nhà chuyên dùng để phân loại tiến tới xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng quỹ nhà này.

Theo đó, sẽ phân ra thành 3 loại: Loại giao cho Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý; loại nhà, đất thanh lý cho các đơn vị đang thuê để trực tiếp được giao hoặc thuê đất với Nhà nước; loại bàn giao cho các đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định.

T.Huyền