Sẽ có tập đoàn phân phối VN
Các Website khác - 29/11/2005

Đề án tổ chức thị trường nội địa đang được Bộ Thương mại khẩn trương triển khai xây dựng. Đây được coi là cơ sở để thực hiện những bước đi tiếp theo hình thành tập đoàn phân phối nội địa trong quá trình hội nhập.

Sẽ có hệ thống phân phối chuyên nghiệp.

Ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Thị trường trong nước (Bộ Thương mại), cho biết, việc hình thành và phát triển các tập đoàn phân phối chủ yếu dựa trên quá trình chọn lựa các doanh nghiệp đang hoạt động trong một số hệ thống phân phối mạnh và kênh lưu thông hàng hóa ổn định, có đủ tiềm lực và sức mạnh làm nòng cốt vật chất cho việc phát triển thị trường nội địa và tổ chức kênh lưu thông phân phối hàng hóa trong nước.

Các doanh nghiệp được chọn để hình thành và phát triển thành các tập đoàn phân phối chủ yếu sẽ được tổ chức thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm các doanh nghiệp phân phối chuyên ngành, được tổ chức theo hệ thống lưu thông thông suốt và dựa trên các mối liên kết kinh tế dọc giữa các kênh sản xuất và tiêu dùng. Những doanh nghiệp này sẽ có các đơn vị trung gian, trung chuyển trực thuộc ở các thị trường khu vực cùng mạng lưới thu mua gom bán lẻ tại các cơ sở.

Đồng thời, có chức năng nối liền sản xuất, bám sát quy trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu. Theo đó, chủ yếu những doanh nghiệp được lựa chọn sẽ là các tổng công ty lớn như Tổng công ty Thép, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, Tổng công ty Xi măng, Tổng công ty Lương thực...

Nhóm thứ hai, theo ông Xuân sẽ là các doanh nghiệp phân phối tổng hợp, được tổ chức thành mạng lưới rộng rãi và đa dạng, bao gồm tổ hợp các đơn vị kinh doanh trên cùng địa bàn. Nhóm này dựa trên các mối liên kết kinh tế ngang trong mạng lưới, tạo thành trung tâm phân phối lớn dưới dạng tổng phát hành các loại hàng hóa nhằm phủ kín nhu cầu thị trường của toàn địa bàn một địa phương.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp tham gia nhóm này bao gồm các tổng công ty thương mại khu vực như Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Nhóm cuối cùng sẽ được tổ chức theo hình thức hiện đại là các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ bán buôn và các sàn giao dịch lớn. “Nhóm này sẽ được lựa chọn theo tiêu chí chủ yếu là phù hợp với dung lượng thị trường lớn nhằm phát huy hết tiềm năng và lợi thế phát triển của không gian kinh tế ở các thành phố lớn, đồng thời là nguồn tiêu dùng hàng công nghiệp được sản xuất tại các tỉnh trọng điểm về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa”, ông Xuân nói.

Với tiêu chí này, các doanh nghiệp tham gia nhóm thứ ba bao gồm các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại tại các thành phố lớn; các chợ đầu mối bán buôn, sàn giao dịch nông sản cấp vùng tại một số tỉnh trung tâm khu vực.

Ông Xuân cho biết, cùng với việc hình thành 3 nhóm tập đoàn phân phối hàng hóa chủ đạo, bước tiếp theo, Bộ Thương mại sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan khác, chính quyền địa phương và các đơn vị trong 3 nhóm tập đoàn hoạch định chiến lược phát triển cho từng tập đoàn trong hệ thống kênh phân phối hàng hóa nội địa.

Các nội dung chính trong chiến lược phát triển hệ thống này sẽ tập trung vào chiến lược tổ chức kinh doanh theo mô hình hiện đại bao gồm: chiến lược sản phẩm, chiến lược mở rộng thị phần và chiếm lĩnh thị trường, chiến lược mạng lưới, hình thức cơ cấu tổ chức và chiến lược nhân sự nhằm từng bước đưa các đơn vị này trở thành các nhà phân phối lớn và nòng cốt trong hệ thống phân phối lưu thông hàng hóa nội địa.

(Theo Đầu Tư)