Thanh tra các tổ chức tín dụng cho vay chứng khoán vượt 3%
Các Website khác - 06/11/2007

Đây là nội dung chính tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán (gọi tắt là Chỉ thị 03). 

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau hơn 4 tháng thực hiện Chỉ thị 03 từ tháng 7/2007 đến nay, nhìn chung các tổ chức tín dụng (TCTD) và đơn vị trực thuộc NHNN đã quán triệt và triển khai nghiêm túc; dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán và tỷ lệ dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán của toàn hệ thống các TCTD ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, giảm dần qua các tháng và vẫn giữ tỷ lệ dưới 3%...

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 của một số TCTD chưa nghiêm túc, tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán cao hơn nhiều so với quy định nhưng vẫn tiếp tục cho vay mới, dẫn đến khó có thể thực hiện đúng kế hoạch giảm thấp dư nợ dưới 3% đến 31/12/2007 theo quy định.

Nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD và hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển bền vững, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán đối với tất cả các TCTD; đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra các TCTD có tỷ lệ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán vượt mức 3%.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, những TCTD vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành, đặc biệt là những trường hợp cố tình vi phạm sau khi Chỉ thị 03 ra đời và có hiệu lực.

Nguyễn Hiền