Thêm loại hình dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính
Các Website khác - 29/03/2006

Thêm loại hình dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính

Ngày 28.3, Tổng Cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam đã chính thức ra mắt dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính. Ông Hoàng Thọ Thái - Phó Tổng giám đốc VNPT cho biết, bảo hiểm nhân thọ bưu chính mang lại quyền lợi cho khách hàng về 2 phương diện: Tiết kiệm và bảo hiểm.

Tham gia dịch vụ này, khách hàng sẽ được hưởng một mức lãi suất tiết kiệm và được quyền lựa chọn nhiều mức bảo hiểm hấp dẫn (từ 20 - 100 triệu đồng).

X.Thu