Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung: "Sự tù mù bao giờ cũng dẫn đến tiêu cực"
Các Website khác - 11/01/2006
Năm 2006, việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một lần nữa được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Sẽ có những biện pháp gì mới để đẩy mạnh CCHC cũng như việc chấn chỉnh hoạt động của bộ máy hành chính để tạo thêm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp? Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung đã trao đổi ý kiến về vấn đề này.
Ông Đỗ Quang Trung nói: Việc Chính phủ tiếp tục xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2006 là đẩy mạnh CCHC nhằm tiếp tục tạo thêm những thuận lợi cho người dân, cho các doanh nghiệp trong đời sống, trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị Chính phủ mở rộng họp với các địa phương vừa diễn ra, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhấn mạnh đến ba việc cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét là đẩy mạnh CCHC, triển khai tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ba vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Tôi nghĩ Thủ tướng đã nhấn mạnh thì đó sẽ là nhiệm vụ quan trọng của năm 2006 này và những năm tiếp theo.

* Riêng về đẩy mạnh CCCH, xin ông cho biết trong năm 2006 này Chính phủ sẽ có những biện pháp gì mới?

- 2006 là năm tiếp tục triển khai giai đoạn của chương trình tổng thể về CCHC của Chính phủ. Bản thân các bộ, ngành, các địa phương phải nhìn nhận lại xem 5 năm qua những việc gì đã làm được, việc gì chưa và xác định nhiệm vụ cho mình trong năm 2006 và những năm tiếp theo dựa vào những mục tiêu của chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ.

Một việc tuy không mới nhưng sẽ được ưu tiên là tiếp tục làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý Nhà nước - vì đây vẫn là khâu yếu. Trong đó, tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra vì có kiểm tra mới thấy rõ tình trạng hoạt động của bộ máy hành chính hiện nay.

* Nhưng những biện pháp đó chưa thấy có điểm gì mới so với những việc đã làm và đang làm, thưa ông?

- Thủ tướng Phan Văn Khải cũng hỏi tôi rằng có biện pháp gì mới, tôi trả lời Thủ tướng rằng cái mới và là yếu tố chính thúc đẩy CCHC là đích thân những người đứng đầu các cơ quan hành chính vào cuộc một cách thực sự quyết liệt. Còn những biện pháp cụ thể thì cơ bản là đã được xác định rồi.

Báo chí hãy "khui" vào những nơi còn tù mù

Ông Trung nói: "Đã có quy định là tất cả các loại công việc liên quan đến hành chính đều phải công khai, minh bạch để người dân biết và làm theo nhưng việc này cũng chưa làm được nhiều. Sự tù mù bao giờ cũng dẫn đến tiêu cực, điều cốt yếu của CCHC là phải công khai, minh bạch. Chúng tôi cũng rất muốn báo chí "khui" vào những nơi nào còn tù mù, còn chưa công khai, minh bạch các thủ tục hành chính".


Có những chủ tịch UBND tỉnh nói rằng thực hiện cơ chế "một cửa" nhưng nhận hồ sơ của dân rồi cũng phải chuyển cho nhiều cơ quan xử lý như thường chưa hoàn toàn là "một cửa", nói cách khác "một cửa" nhưng "nhiều khóa". Tôi cũng nói lại ngay là bản thân các anh cũng chưa nắm rõ cơ chế "một cửa" vì theo cơ chế này người dân khi giải quyết công việc chỉ cần đến một nơi còn việc chuyển cho bao nhiêu cơ quan chuyên môn để giải quyết cho dân là việc cơ quan hành chính phải làm và bao nhiêu "khoản" là do bản thân các cơ quan tự tạo ra.

* Theo ông, phải đặt ra áp lực gì cho những người đứng đầu cơ quan hành chính để họ vào cuộc một cách quyết liệt như ông nói?

- Phải tăng cường công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo CCHC do Phó Thủ tướng thường trực đứng đầu sẽ tăng cường việc kiểm tra, nhắc nhở các bộ, UBND các tỉnh thành phố. Khi mà các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố làm tốt sẽ kéo theo các cơ quan khác rồi cũng đề nghị với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng khi đi làm việc tại các địa phương nên yêu cầu các địa phương báo cáo về thực trạng CCHC.

Thực ra hoạt động bộ máy hành chính của chúng ta cũng còn nhiều phức tạp, bản thân tôi cũng rất sốt ruột. Nếu không làm tốt CCHC, không thể tạo ra môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Muốn nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vào đầu tư góp phần phát triển kinh tế ở cả nước cũng như từng địa phương thì thủ tục hành chính phải rõ ràng, nhanh gọn. Chứ còn người ta vào đầu tư một dự án vừa gặp phải sự chậm trễ, vừa mất tiền bạc vào những chuyện không chính đáng thì ai muốn vào đầu tư.

* Ông nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò của việc kiểm tra, vậy năm 2006 này việc kiểm tra sẽ được tiến hành theo hướng nào?

- Trong công tác kiểm tra hoạt động của bộ máy hành chính và đội ngũ công chức thì trong năm 2006 này việc ở bộ, ở UBND tỉnh, thành phố thì Bộ trưởng Chủ tịch UBND tỉnh phải chỉ đạo việc kiểm tra. Tôi nghĩ, với sự chỉ đạo mạnh mẽ của Thủ tướng về việc đẩy mạnh CCHC như vừa rồi dù chắc chắn các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh sẽ vào cuộc và tạo được sự chuyển động tích cực trong năm 2006. Với một số cơ quan hành chính sẽ thực hiện việc sáu tháng đầu năm cán bộ, công chức tiến hành đăng ký công việc sẽ làm, sau đó sẽ báo cáo trong thời gian đó những việc đã đăng ký làm được đến đâu...

* Thưa ông, lâu nay trong CCHC chúng ta còn gặp phải tình trạng nói nhiều làm ít?

- Đúng như vậy và đó chính là điều đầu tiên cần khắc phục trong năm 2006 này.

* Xin cảm ơn ông!

Theo Tiền phong