Bồi thường khi nhà bị cắt xén để chỉnh trang đô thị?
Các Website khác - 11/01/2006
Hỏi: Nhà bị cắt xén để chỉnh trang đô thị trong trường hợp nào được thì bồi thường bổ sung phần nhà ảnh hưởng do cắt xén, phá dỡ, trường hợp nào được bồi thường toàn bộ?
Trả lời: Quyết định 165/2005/QĐ-UB của UBNDTP Hà Nội có quy định: khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP thì việc bồi thường bổ sung phần nhà ảnh hưởng do cắt xén phá dỡ được áp dụng đối với các trường hợp sau:

1 - Nhà bị cắt xén, phá dỡ một phần thì ngoài phần bồi thường diện tích phá dỡ đến chỉ giới cắt xén theo quy hoạch còn được tính bổ sung diện tích nhà bồi thường theo nguyên tắc: Đối với nhà khung bê-tông cốt thép hoặc kết cấu khung thép bị cắt, xén diện tích bồi thường bổ sung được xác định bằng diện tích sàn xây dựng nhà (tính từ chỉ giới cắt xén theo quy hoạch) đến hệ khung kết cấu chịu lực gần nhất. Đối với nhà kết cấu xây gạch chịu lực bị cắt xén một phần, nhưng không ảnh hưởng tới an toàn của cả nhà thì diện tích nhà bồi thường bổ sung được xác định bằng chiều rộng mặt tiền tại chỉ giới cắt xén theo quy hoạch nhân với chiều sâu nhà bằng 1m, nhân với số tầng nhà bị cắt xén tại chỉ giới bị cắt xén theo quy hoạch.

2 - Nhà bị cắt xén, phá dỡ, trong đó có 1 phần cầu thang thì riêng cầu thang được bồi thường toàn bộ diện tích cầu thang.

Cũng theo Quyết định nêu trên, các trường hợp nhà bị cắt xén được bồi thường toàn bộ gồm:

1- Nhà bị cắt xén, phá dỡ một phần mà do phá dỡ dẫn đến toàn bộ phần còn lại không bảo đảm khả năng chịu lực thì được bồi thường toàn bộ diện tích nhà.

2 - Nhà sau khi cắt xén phá dỡ mà diện tích còn lại của tầng một có diện tích sàn, xây dựng < 15m2 có chiều rộng mặt tiền chỉ giới cắt xén theo quy hoạch hoạch chiều sâu so với chỉ giới cắt xén theo quy hoạch < 3m nếu cam kết phá dỡ hết, sẽ được tính bồi thường toàn bộ diện tích xây dựng nhà.

3 - Nhà bị cắt xén, phá dỡ mà không thuộc hai trường hợp nêu trên, nhưng diện tích còn lại chỉ còn cầu thang, nhà vệ sinh, thì được tính bồi thường toàn bộ diện tích nhà.

----------------------

Lao động nữ chưa thành niên được hưởng thêm quyền lợi gì?

Hỏi: Cháu năm nay 14 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm sớm, xin hỏi cháu có được hưởng quyền lợi gì thêm so với những lao động khác không?

Trả lời: Đối với lao động chưa thành niên là nữ, ngoài các quyền chung như mọi người lao động khác và các quyền của người lao động chưa thành niên, còn có thêm các quyền sau đây:

- Được bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động thuộc mọi tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế trên các lĩnh vực: tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, nâng bậc lương, đề bạt, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện lao động và an toàn lao động, các chế độ phúc lợi về vật chất và tinh thần, chăm sóc sức khỏe (điều 2 Nghị định 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ);

- Được tạo điều kiện có việc làm thường xuyên, phù hợp với nguyện vọng như áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm tại nhà...;

- Được đào tạo nghề dự phòng;

- Được bảo vệ trong trường hợp người sử dụng lao động ban hành quy định không có lợi hơn những quy định của pháp luật cho người lao động nữ, hoặc khi người sử dụng lao động có hành vi làm hạn chế khả năng được tiếp nhận vào làm việc của lao động nữ, có hành vi mạt sát, đánh đập,... xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm lao động nữ (điều 9 Nghị định 23/CP);

- Được ưu tiên nhận vào làm việc khi có đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần;

- Được quyền từ chối không làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ, từ chối không làm việc thường xuyên dưới hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước... (những công trình này được nêu trong danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành).

------------------------

Cấp chứng chỉ cho cá nhân có trình độ cao đẳng

Hỏi: Tôi và bạn tôi tốt nghiệp trung cấp xây dựng nhưng hành nghề đã được 5 năm nay. Chúng tôi có đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình hay không?

Trả lời: Về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, tại Công văn số 2646/BXD-XL ngày 23-12-2005 Bộ xây dựng hướng dẫn như sau: hiện nay ở một số địa phương có nhu cầu đầu tư xây dựng rất lớn, nhưng thiếu người có đủ điều kiện theo quy định để giám sát thi công.

Do vậy, để giải quyết tình trạng này, ngoài những khu vực vùng sâu, vùng xa, căn cứ tình hình thực tế của mỗi địa phương có thể xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cho những cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định 12/2005/QĐ- BXD. Nội dung được phép hành nghề giám sát theo hướng dẫn tại điểm 2.c nêu trên. Chứng chỉ hành nghề cấp cho những cá nhân này có mầu hồng, phạm vi hoạt động chỉ đối với các công trình cấp IV.

Về xác định thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp để xét cấp chứng chỉ hành nghề: đối với các cá nhân có thời gian tham gia hoạt động xây dựng kể từ ngày tốt nghiệp đại học chưa đủ 5 năm, nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng, trung cấp và đã tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công xây dựng thì thời gian đó được tính là thời gian có kinh nghiệm đựơc xét cấp chứng chỉ hành nghề.

------------------------

Khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ về đất

Hỏi: Trong quá trình giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp phải bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo thỏa thuận thì có được khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp không?

Trả lời: Công văn số 2059 TCT/TS ngày 28-6-2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: cơ sở sản xuất kinh doanh được giao đất phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thực tế đã chi đền bù thiệt hại về đất (phải có chứng từ hợp pháp) theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ, nhưng tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp được giao đất phải đền bù thiệt hại về đất theo thỏa thuận thì được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thực tế đã chi đền bù thiệt hại về đất (chứng từ hợp pháp) nhưng tối đa bằng mức chi đền bù thiệt hại về đất không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Tổng hợp