Vì sao quy định đổi giấy phép lái xe ôtô hết hạn khắt khe hơn?
Các Website khác - 11/01/2006
Theo quy chế quản lý cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ vừa được Bộ Giao thông vận tải ban hành, GPLX ôtô hết hạn hơn một tháng đến dưới sáu tháng phải thi lại lý thuyết và hơn sáu tháng phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.
Quy định mới này khắt khe hơn so với quy định cũ là GPLX hết hạn hơn sáu tháng đến dưới một năm mới thi lại lý thuyết và hết hạn trên một năm thi lại cả lý thuyết và thực hành. Ông Nguyễn Văn Quyền, Cục phó Cục Đường bộ Việt Nam - cho biết:

- Quy định mới này nhằm yêu cầu người lái xe phải có trách nhiệm quan tâm hơn đến GPLX của mình. Đồng thời, người để GPLX quá hạn bị buộc phải sát hạch lại nhằm bảo đảm kỹ năng lái xe và để việc thông hiểu Luật giao thông đường bộ không bị sụt giảm.

* Trường hợp người đi công tác nước ngoài và người nằm trong bệnh viện hoặc vì lý do khách quan đã để GPLX quá hạn thì giải quyết ra sao?

- Về vấn đề này Cục Đường bộ sẽ nghiên cứu xem xét lại và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

* Hầu hết người có GPLX ôtô trước năm 2005 đều thi lấy GPLX theo mô hình thủ công. Nay GPLX hết hạn thuộc diện phải sát hạch lại có được thi theo mô hình cũ hay phải thi trên mô hình chấm điểm tự động. Bao giờ áp dụng và làm thủ tục ở đâu?

- Tất cả những người có GPLX hết hạn sử dụng nằm trong diện phải thi lại nếu thi lý thuyết thì thi tại địa phương, còn thi thực hành thì phải dự thi mô hình chấm điểm tự động tại các trung tâm sát hạch ở các tỉnh và thành phố.

Thủ tục và làm hồ sơ đổi GPLX hết hạn được thực hiện tại các sở giao thông công chính hoặc sở giao thông vận tải đang quản lý GPLX. Việc áp dụng quy định mới này được thực hiện sau 15 ngày kể từ khi quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28-12-2005 được đăng công báo.

Theo Tuổi trẻ