Đổi giấy phép lái xe bị bấm lỗ
Các Website khác - 09/01/2006

TT - Giấy phép lái xe (GPLX) còn thời hạn sử dụng nhưng bị bấm lỗ lần thứ nhất: để được cấp lại GPLX phải sát hạch lại lý thuyết. Trường hợp bị bấm lỗ lần thứ 2 phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành.

Hồ sơ: đơn đề nghị sát hạch (theo mẫu qui định), hồ sơ lái xe, giấy chứng nhận sức khỏe thời hạn không quá 1 năm, ba tấm ảnh 3x4cm, bản sao GPLX, bản sao giấy chứng minh nhân dân. Thời gian giải quyết: cấp lại GPLX sau 10 ngày kể từ khi đạt kết quả sát hạch.

Lệ phí: lệ phí cấp GPLX 30.000 đồng, thi lý thuyết ôtô 70.000 đồng, môtô 30.000 đồng, thi thực hành ôtô 250.000 đồng, môtô 40.000 đồng. Nơi nhận và trả hồ sơ GPLX tại tổ hồ sơ Phòng quản lý sát hạch và cấp GPLX - Sở Giao thông công chính TP.HCM, 252 Lý Chính Thắng, Q.3. N.A.