Dựa vào cộng đồng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai
Các Website khác - 30/03/2006

Hà Nội (TTXVN) - Gần 50.000 người nghèo, trẻ em, phụ nữ dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi từ Dự án thử nghiệm quản lý giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng do Tổ chức phi chính phủ quốc tế ActionAid Vietnam (AAV) thực hiện.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 3/2006, dự án trên được triển khai tại 14 xã thuộc các huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) với nguồn vốn tài trợ hơn 9,3 tỷ đồng do Cơ quan Viện trợ nhân đạo Liên minh châu Âu (ECHO) và ActionAid tài trợ.

Thông qua dự án, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư tại địa phương đã được cung cấp kiến thức và thông tin, chủ động đóng góp sức người, sức của cho việc phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai.

Hơn 16 năm hoạt động ở Việt Nam, AAV đã góp phần hỗ trợ trực tiếp cho hơn 600.000 người dân thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Đối tượng hưởng lợi chính của AAV là người nghèo, người nhiễm HIV, phụ nữ, trẻ em và công nhân./.