Thổi sáo bằng... mũi
Các Website khác - 18/12/2005
Nhạc sĩ Hồ Vinh Côn (ảnh), người Vân Nam, Trung Quốc, vừa trình diễn một giai điệu truyền thống bằng cách thổi cùng lúc 9 ống sáo.

Điều đặc biệt là ngoài việc dùng miệng để thổi 7 ống sáo, ông còn sử dụng cả lỗ mũi để thổi 2 ống sáo còn lại.

P.Võ