Trao Huân chương Hữu Nghị cho Trưởng đại diện UNDP
Các Website khác - 20/12/2005
Trao Huân chương Hữu Nghị cho Trưởng đại diện UNDP

Ngày 19.12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng đã thay mặt Nhà nước VN trao Huân chương Hữu Nghị cho ông Jordan Ryan - Điều phối viên Liên Hợp Quốc, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại VN. Huân chương Hữu Nghị là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho người nước ngoài. Thứ trưởng Lê Văn Bàng cũng đã trao Huy chương Hữu Nghị cho ông Christian Salaza Volkmann - Điều phối viên Chương trình cao cấp của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).

Tiếp hai ông Ryan và Salaza nhân dịp hai ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Bàng đã đánh giá cao những đóng góp của cá nhân hai ông trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và UNDP, UNICEF và các tổ chức khác của LHQ. Hai ông đã góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện có hiệu quả các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đối phó với nhiều vấn đề lớn nảy sinh như HIV/AIDS, hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS, dịch cúm gà, hướng nguồn tài trợ của UNDP và UNICEF vào nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội ưu tiên, phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam và lợi thế so sánh của các tổ chức LHQ.

Nói về nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, ông Jordan Ryan cho biết: Đây là nhiệm kỳ thuận lợi nhất và tốt nhất của ông, vì ông nhận được sự giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ từ đội ngũ nhân viên LHQ, từ các đối tác Việt Nam và người dân Việt Nam. Cả hai ông Jordan Ryan và Christian Salaza đều tin rằng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức LHQ sẽ phát triển theo hướng thực chất và toàn diện hơn. Hai người đã bày tỏ mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam dù ở cương vị công tác mới. V.N