Thêm 1,37 triệu USD cho phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 28/03/2006

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 27/3, tại Hà Nội, Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký dự án tăng cường vai trò lãnh đạo và phối hợp đa ngành của cơ quan dân cử và chính quyền các cấp thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, với tổng giá trị là 1,37 triệu USD.

Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm, do Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với các cơ quan dân cử và chính quyền địa phương của 3 tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hoà và An Giang thực hiện.

Ông Xubunay Nandi, Quyền Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết ngoài cấp trung ương, dự án cũng sẽ hỗ trợ hội đồng nhân dân và chính quyền địa phương thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm xoá bỏ sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người sống chung với HIV/AIDS, đồng thời tăng cường sự tham gia của những người này trong cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS./.