Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến hết tháng 5
Các Website khác - 07/02/2009
 Ngày 6/2, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tháng 1 đến hết tháng 5/2009.

Theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC, đối tượng được giãn nộp thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại; Cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại.
 
Các trường hợp khác vẫn thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định tại Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
 
Bộ Tài chính cho biết, Thông tư số 27/2009/TT-BTC nhằm thực hiện các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, kích thích tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng ổn định, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Như vậy, số thuế được giãn có phải nộp lại không hay được miễn, sẽ được Quốc hội quyết định vào kỳ họp tháng 5 tới. Còn hiện tại, dù chưa phải nộp thuế nhưng các đối tượng vẫn phải kê khai, làm cơ sở thực hiện quyết định của Quốc hội.
 
Một số đối tượng vãng lai hoặc thu nhập không thường xuyên, ví dụ như người nước ngoài rời Việt Nam trước tháng 5/2009 hoặc vào Việt Nam công tác dưới 183 ngày, vẫn phải tạm nộp thuế, nếu Quốc hội quyết định miễn thì sẽ hoàn trả.
 
Theo Dan Tri