Người dân được hoàn trả tiền thuế đã đóng
Các Website khác - 11/02/2009
Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa nhắc lại chủ trương về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người dân. Theo đó, tất cả những khoản thuế được giãn nếu đã khấu trừ sẽ được hoàn trả.

Tổng cục Thuế cho biết, việc hoàn trả này diễn ra rất dễ vì tất cả những khoản thuế TNCN phải đóng hiện mới được các đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ nhưng chưa đến kỳ báo cáo và nộp lên trên.

Vì thế, các DN, các đơn vị chi trả thu nhập vẫn còn giữ và sẽ trả lại cho người nộp thuế được giãn rất nhanh chóng. Nếu khoản nào đã thu thì cũng được chuyển về đơn vị khấu trừ thuế để trả lại cho người dân. Những người nộp thuế trực tiếp sẽ thực hiện hoàn trả theo quy định.
 

Cơ quan nào khấu trừ sẽ trả lại thuế cho người dân.

Hôm 10/2, Bộ Tài chính thông báo về trình tự, thủ tục giãn nộp thuế, đối với các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế. Theo đó, tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng được giãn nộp thuế, khi trả thu nhập vẫn tính số thuế phải khấu trừ và thông báo cho cá nhân nhận thu nhập biết số thuế khấu trừ được tạm giãn nộp; hàng tháng vẫn phải lập tờ khai số thuế đã khấu trừ theo quy định hiện hành và nộp tờ khai cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm được số thuế phát sinh nhưng được giãn nộp thuế.

Đối với các khoản thu nhập cá nhân nộp thuế phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế theo quy định hiện hành. Đến tháng 5/2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế được giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội. Tức là có được miễn hay giảm không.
 
Hướng dẫn của Bộ Tài chính ghi rõ, đối tượng được giãn nộp thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại; cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại.
 
Các đối tượng không được giãn nộp thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; cá nhân không cư trú (kể cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam hoặc rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009) có thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng.
 
Theo Vietnamnet