Ban hành nghị định về xử lý hàng hoá lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
Các Website khác - 17/05/2006

Ban hành nghị định về xử lý hàng hoá lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Ngày 16.5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2006/NĐ-CP về xử lý hàng hoá do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. Theo đó thì hàng hoá sẽ bị lưu giữ trong các trường hợp sau: Người nhận không đến nhận; người nhận từ chối nhận hàng; người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng...

Người lưu giữ có quyền bán đấu giá hàng hoá bị lưu giữ sau 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu những người có lợi ích liên quan không có những đảm bảo cần thiết để nhận hàng.

C.Tùng