Tạo đất lành
Các Website khác - 30/03/2006

Tạo đất lành
Đặng Bá Tiến

Ngày 20.3.2006, lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc và tỉnh Cao Bằng đã có cuộc gặp gỡ để cùng nhau giải quyết vấn đề dân di cư tự do từ Cao Bằng vào Đắc Lắc. Sở dĩ có cuộc gặp gỡ "đặc biệt" này, vì hiện nay Cao Bằng là một trong những tỉnh có dân di cư tự do vào Đắc Lắc đông nhất: 1 vạn hộ (5 vạn nhân khẩu), gồm nhiều dân tộc Tày, Nùng, Dao...

Tất nhiên là việc dân di cư tự do đến nhiều như thế đã gây ra cho Đắc Lắc rất nhiều khó khăn trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Khó khăn nhiều nhất là trong công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hàng loạt vụ phá rừng với quy mô lớn đã liên tục xảy ra. Dưới lưỡi rìu của đồng bào di cư tự do, đã có hàng chục ngàn hécta rừng biến khỏi mặt đất.

Đắc Lắc và nhiều tỉnh Tây Nguyên khác đã phải nhiều lần kêu ra Chính phủ, kêu tới các tỉnh bạn ở miền núi phía bắc có dân di cư tự do giúp đỡ, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

Đồng bào từ các tỉnh miền núi phía bắc vẫn tiếp tục di cư tự do vào Đắc Lắc và Tây Nguyên. Họ cho rằng "đất lành thì chim đậu", ở Tây Nguyên đất đai nhiều và màu mỡ hơn, dễ làm ăn hơn, "vào Tây Nguyên kiếm được vài hécta đất, cần cù làm ăn thì sau 5 năm đã có thể có vốn liếng tài sản bằng ở ngoài bắc làm cả đời". Việc Đắc Lắc và Cao Bằng gặp gỡ nhau vừa qua để cùng bàn bạc giải quyết vấn đề dân di cư tự do là thể hiện sự cố gắng của 2 tỉnh trong việc giải quyết vấn đề hết sức khó khăn này.