Nghệ nhân “bột”
Các Website khác - 24/03/2006

Nghệ nhân Vương Ngọc Phương (ảnh), một phụ nữ 48 tuổi, sống tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có biệt tài dùng bột tạo ra các bức tượng nhỏ hay những biểu tượng chỉ sự may mắn. Tiếc là những tác phẩm này chỉ dùng trưng bày chứ không ăn được.

P.Võ