Xem robot chơi vi-ô-lông
Các Website khác - 07/12/2007

Để thể hiện những thành tựu mới trong công nghệ robot của mình, hãng Toyota đã cho ra mắt một con robot cao 152 cm, có đôi tay vô cùng khéo léo, kéo được một số đoạn trong bản “Pomp and Circumstance” của Edward Elgar, một bản nhạc rất phổ biến trong các buổi lễ tốt ngiệp.

 

Hãng Toyota cho biết họ sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm con robot này, để nó khéo léo hơn nữa, có thể sử dụng được các dụng cụ hay giúp đỡ con người làm những việc trong nhà, chăm sóc người ốm…

 

 

Trang Thu

Theo Reuters