Xếp hàng
Các Website khác - 08/10/2005

CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Xếp hàng

Bùi Hàn Sỹ

Lại nói Tết Nguyên tiêu năm ấy có 5 người căm tức Tào Tháo lắm mới nhân dịp dân chúng treo đèn lồng nhan nhản khắp nơi, phóng hoả đốt thành Hứa Đô nhằm tạo phản. Tào Tháo được Quản Lộ bói Chu dịch cho biết trước, nên đã nhanh chóng giết được 5 người kể trên.

Sau đó, Tháo sai Hạ Hầu Đôn dẫn tất cả các quan đến Nghiệp Quận. Tại giáo trường, Tháo cho dựng hai lá cờ: Đỏ bên tả, trắng bên hữu, rồi hạ lệnh rằng: "Bọn Cảnh Kỳ làm phản, phóng lửa đốt Hứa Đô. Chúng bay có người ra cứu hoả, có người đóng cửa không ra. Ai chữa cháy đứng dưới cờ đỏ. Ai không ra đứng dưới cờ trắng". Các quan nghĩ rằng "ra chữa cháy thì cũng không phải tội", bởi thế nhiều người chạy tới xếp hàng dưới lá cờ đỏ. Tháo sai quân bắt lấy hết những người đứng dưới cờ đỏ, điệu ra sông Chương Hà chém tuốt. Các quan kêu oan thì Tháo quát: "Chúng bay vờ ra chữa cháy, kỳ thực là giúp giặc đó thôi...". Còn các quan đứng dưới cờ trắng được Tháo thưởng rất hậu...

Trở lại chuyện các trọng tài bóng đá dính vào các đường dây tiêu cực đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật phanh phui, với tinh thần nhân đạo cao cả, các cơ quan trên đã kêu gọi các trọng tài đã trót "dính trấu" ra tự thú. Việc làm này khác hẳn với trò gian manh của Tào Tháo, bởi vậy tính đến thời điểm này đã có khoảng 20 trọng tài đến cơ quan điều tra khai báo và nộp lại số tiền đã nhận hối lộ. Những người tự giác đứng vào hàng sớm, thành khẩn khai báo chắc chắn sẽ được pháp luật khoan hồng. Còn những ai cố tình lỳ lợm, một khi điều tra ra, chắc chắn phải nhận trừng phạt nghiêm khắc.

Riêng đối với HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh, không phải tới phút 89 mới đứng vào hàng, mà chính xác hơn là phút 90+1 mới chịu nói ra sự thật, rằng mình cũng đã góp 40 triệu trong tổng số 130 triệu để "lo lót cho trọng tài mùa sau thổi nhẹ nhàng cho mình hơn". Như vậy về bản chất cũng là hối lộ rồi, dù "tình có ngay đến đâu thì lý cũng là gian". Và cộng với sự "hối hận muộn màng", "tướng Vinh" khó tránh bị kỷ luật nặng.

Bởi thế mới có thơ rằng:

- Vì tiền mà tiếng còi đen
Ra trước ánh đèn nhận lượng khoan dung.

Đối với trọng tài như vậy là đã rõ, còn bao nhiêu kẻ khác dính vào tiêu cực, rồi đây sẽ được phanh phui và xử lý ra sao? Muốn biết kết cục thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.