Campuchia: Tăng cường vai trò truyền thông phòng chống AIDS
Các Website khác - 30/05/2006

Hôm thứ hai tuần qua, chính phủ Cam-pu-chia đã triển khai bản hướng dẫn truyền thông về HIV/AIDS nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và đại chúng hoá vấn đề đại dịch với nhân dân trong nước. Tờ Xinhua/People’s Daily đưa tin.

Theo đó, bản hướng dẫn gồm 186 trang có 21 phần nêu rõ các hiện trạng và dữ liệu nổi bật về tình hình đại dịch HIV/AIDS ở Cam-pu-chia cũng như trên thế giới; vấn đề HIV/AIDS và truyền thông; vấn đề tác động ảnh hưởng của virus HIV với trẻ em và người lớn; vấn đề xét nghiệm, tư vấn, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV; các mục tiêu quốc gia nhằm giảm thiểu sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS trong thập kỷ tới.

Ông Hong Sun Huot, chủ tịch tổ chức National AIDS Authority nói: “Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch phòng chống đại dịch HIV/AIDS và cũng là nhân tố thiết yếu giúp tuyên truyền các thông tin đúng đắn liên quan đến đại dịch cũng như làm thay đổi thái độ, quan niệm của cộng đồng với những nạn nhân của căn bệnh này.

Chúng ta cần mở rộng diện bao phủ của truyền thông chứ không nên gây những khó khăn, trở lực cho công tác này”.

Ông Hong cũng kêu gọi các nhà báo trong nước và quốc tế cùng tham gia cuộc chiến chống HIV/AIDS. Cũng theo thông tin trên tờ Xinhua/People’s Daily, Cam-pu-chia phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên năm 1993 và tỉ lệ lây nhiễm đại dịch thế kỷ trong nước cao nhất là 3.7% vào năm 1997.

Hiện tại, ước tính trên toàn Cam-pu-chia, tỉ lệ lây nhiễm HIV là 1.9%, đây cũng là mức lây nhiễm cao nhất trong khu vực châu Á.

Dương Kim Thoa theo http://www.medicalnewstoday.com