Quảng Nam: Đặt máy bán bao cao su tự động tại các khu công nghiệp
Các Website khác - 30/05/2006

Được Dự án SMART Wort tài trợ, 4 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần may Trường Giang, Công ty Xây dựng và cấp thoát nước, Công ty Xây lắp điện, Xí nghiệp Mây tre lá xuất khẩu Quảng Nam đang tiến hành lắp đặt máy bán bao cao su tự động tại đơn vị mình.

Loại máy này lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Nam, nơi có hàng vạn lao động tại các khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Thuận Yên và khu kinh tế mở Chu Lai, nhằm hỗ trợ, phòng chống lây lan HIV/AIDS.

Theo Thanh Niên