Mỹ: Cần tuyên truyền có trọng điểm hơn về HIV/AIDS
Các Website khác - 29/11/2005

Theo dữ liệu thống kê của CDC từ 33 bang công bố hôm thứ sáu (24/11) trên tờ Morbidity and Mortality Weekly Report  (Báo cáo hàng tuần tỉ lệ tử vong và tình trạng hoành hành của đại dịch), mức lây nhiễm HIV ở Mỹ đang duy trì ở mức tương đối ổn định, nếu năm 2001, cứ 100,000 người dân lại có 22.8 ca nhiễm mới thì tới năm ngoái, con số này đã giảm xuống còn 20.7/100,000 người. Tuy nhiên, bất kể tỉ lệ các ca nhiễm mới đã giảm hàng năm từ 2001 đến 2004, số người nhiễm HIV trong nhóm da đen năm 2004 vẫn ở mức cao nhất.

Số trường hợp nhiễm mới HIV trong nhóm MSM (nam giới có quan hệ tình dục đồng tính) từ năm 2003 đến năm 2004 đã tăng 8% theo dữ liệu báo cáo của tờ Kaiser Daily HIV/AIDS Report  (Báo cáo về HIV/AIDS hàng ngày Kaiser).

Mức giảm trong tỉ lệ nhiễm mới của người da đen có thể do số đối tượng tiêm chích ma túy và số có quan hệ tình dục khác giới giảm, bản báo cáo của Journal-Constitution cho hay.

Cũng bài báo trên cho rằng, những mức giảm này là nhờ vào kết quả của "những chương trình phòng chống gây tranh cãi, như chương trình đổi bơm kim tiêm do chính phủ tài trợ của New York".

Những số liệu đó cũng cho thấy "các chương trình điều trị và phòng chống có trọng điểm, chẳng hạn như hướng trực tiếp vào nhóm nam giới da đen có quan hệ tình dục đồng giới", cuối cùng đã có những tác động nhất định. Tuy nhiên, bản báo cáo cũng nhấn mạnh, các chương trình đó sẽ chẳng gây được tác dụng nào nếu bản thân những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao này sẵn sàng thay đổi hành vi, nhận thức. Bản báo cáo kết luận, nếu nhóm dân cư này nhận được những tin tức và thông điệp chính xác, đáp ứng nhu cầu của họ thì khi đó mới mong kiểm soát được đại dịch thế kỷ.

Đỗ Dương theo http://www.medicalnewstoday.com