Trẻ nhiễm HIV mong muốn được đối xử bình đẳng
Các Website khác - 24/11/2005

"Cho chúng em kiến thức và kỹ năng về căn bệnh này để chủ động phòng tránh. Chúng em mong muốn được bình đẳng trong cuộc sống như được đi học, vui chơi như mọi trẻ em khác và không bị phân biệt đối xử".

Thông điệp này do 40 trẻ vị thành niên, đại diện cho tất cả trẻ bị nhiễm HIV/AIDS từ bảy tỉnh thành: Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp nêu lên tại phiên họp: "Tiếng nói của trẻ em và người vị thành niên bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS" do Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức tại TP HCM vào sáng nay.

Tại cuộc họp, các em có cơ hội đối thoại với đại diện lãnh đạo các Bộ ngành chính phủ, cơ quan Đảng và đại diện các tổ chức quốc tế nhw Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, Chương Trình phòng chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS), Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (FHI) và Quỹ nhi đồng Anh về hiện trạng và tác động của HIV/AIDS đối với cuộc sống của các em. Đặc biệt là các chính sách về sự chăm sóc, hỗ trợ, đối xử, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ có HIV.

Ông Phùng Ngọc Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân số gia đình Việt Nam đánh giá: "Đại dịch AIDS tác động rất lớn tới sự phát triển của toàn xã hội và trẻ em phải đương đầu với những hậu quả nghiêm trọng do căn bệnh này gây ra. Hy vọng sau phiên họp này sẽ có những tiêu chuẩn mới được đề ra. Những người có trách nhiệm cần quan tâm hơn nữa nguyện vọng của các em trong hành động. Chính phủ sẽ có những chính sách và chương trình phù hợp hơn trong việc bảo vệ chăm sóc và hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm HIV", ông Hùng bày tỏ mong muốn.

Đại diện UNICEF, ông Jesper Morch cũng cho rằng, "Trẻ em vị thành niên chưa được quan tâm nhiều trong các ưu tiên toàn cầu về đấu tranh chống lại HIV/AIDS. Người lớn làm cho tình hình tồi tệ hơn do thường chối bỏ quyền nói lên những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và môi trường xung quanh".

Đại diện Quỹ nhi đồng liên hợp quốc tại Việt Nam cùng với các tổ chức quốc tế khác cam kết, sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thiết kế và thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống, chăm sóc hỗ trợ trẻ vị thành niên bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Mỹ Lan