LHQ: Thái Lan sẽ là nước giúp đỡ Châu Phi phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 05/07/2005

Chương tŕnh phát triển của LHQ (The United Nations Development Programme - UNDP) đă quyết định lựa chọn Thái Lan là quốc gia tiêu biểu sẽ hỗ trợ việc phổ biến những kinh nghiệm của nước này trong công cuộc pḥng chống HIV/AIDS được đánh giá là rất thành công với 10 quốc gia châu Phi.

Theo Tổng giám đốc của Ban kiểm soát bệnh tật (Department of Disease Control), bác sĩ Thawat Suntrajarn th́ 10 quốc gia đó là: Burkina Farso, Djibouti, Gabon, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Sudan và Somalia.

Ông cho biết, sở dĩ Thái Lan được lựa chọn như một mô h́nh kiểu mẫu chính bởi những thành công được ghi nhận bởi toàn thế giới của nước này trong công tác pḥng chống căn bệnh thế kỷ trong suốt hai thập kỷ qua.

Diễn đàn đầu tiên của UNDP về những kinh nghiệm pḥng chống AIDS của Thái Lan đă được tổ chức tại Kenya.

Tại hội nghị này các đại biểu đă cùng bàn bạc về bốn chiến dịch pḥng chống đă được tiến hành rất thành công tại Thái Lan.

Đó là việc sử dụng bao cao su, thiết lập các máy bán bao cao su tự động, chiến dịch giảm thiểu sự lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con và chiến dịch sản xuất thuốc chống virus giá rẻ trong nước mà không phải nhập ngoại.

Cũng tại diễn đàn này, chính phủ Thái Lan đă quyết định tài trợ 50,000 bao cao su và một máy bán bao cao su tự động cho Kenya.

Bác sĩ Thawat cho biết, có rất nhiều các quốc gia khác cũng rất ṭ ṃ muốn biết kinh nghiệm có thể nâng cao ư thức sử dụng bao cao su trong cộng đồng của Thái Lan.

Mỗi năm, chính phủ Thái Lan đă cấp miễn phí 24 triệu bao cao su, trong khi đó, chính phủ Kenya chỉ có thể cấp được 7 triệu bao ít ỏi cho số dân đông đảo là 30 triệu người.

Vào cuối năm nay, một diễn đàn thứ hai như diễn đàn ở Kenya sẽ được tổ chức tại Nam Phi. Theo như thống kê của WHO, trong số 4,9 triệu trường hợp nhiễm thêm HIV/AIDS mỗi năm, đă có 3,1 triệu người sống ở châu Phi. Thực trạng đó cho thấy, một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm pḥng chống là điều hết sức cần thiết tại khu vực này.
Dương Kim Thoa