Tổ chức HIV/AIDS Alliance tìm kiếm đối tác
Các Website khác - 31/05/2006

Hiện có khoảng 1% dân số Ukraine nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức phi chính phủ của Anh là HIV/AIDS Aliance Ukraine đang tìm kiếm những đối tác mời nhằm tăng cường khả năng đối phó trong nước với đại dịch thế kỷ và giảm tỉ lệ tư vong vì AIDS.

Như đã nói ở trên, hiện có khoảng 1% dân số Ukraine nhiễm HIV/AIDS, tỉ lệ lây nhiễm HIV cao nhất ở người trưởng thành độ tuổi 15-49 tại vùng Đông Âu và Khối thịnh vượng chung của các quốc gia độc lập.

Tiêm chích ma tuý vẫn là nguyên nhân đầu tiên của các ca lây nhiễm HIV - chiếm tới 72% trong tổng số các ca được phát hiện ở người trưởng thành.

Song trong thực tiễn, số ca nhiễm bệnh vẫn tăng cao ở những người có quan hệ tình dục khác giới cộng với tiêm chích ma tuý và ở cả trẻ em.

Vào tháng 3/2004, tổ chức phi chính phủ của Anh HIV/AIDS Alliance trở thành nơi tiếp nhận chính thức tạm thời tài trợ của Quỹ toàn cầu tại Ukraine.

Tổ chức này có trách nhiệm quản lý nguồn quỹ cho dự án của Quỹ toàn cầu là: "Chiến thắng đại dịch HIV/AIDS ở Ukraine".

Mục đích của dự án này là nhằm tăng cường về cơ bản khả năng đối phó của đất nước trước đại dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm HI và tỉ lệ mắc bệnh, tỉ lệ tử vong vì AIDS.

Vào tháng 5/2006, tổ chức HIV/AIDS Alliance vẫn tiếp tục kêu gọi đề xuất của các đối tác với mục đích "Sự tham gia của các đối tác mới vào công cuộc chiến thắng đại dịch HIV/AIDS".

Tổ chức nào muốn hợp tác trong lĩnh vực này thể liên hệ trực tiếp tại website: www.aidsalliance.kiev.ua.

Đỗ Dương theo http://www.vita.it