Lãnh đạo ASEAN ký Hiến chương đầu tiên của khối
Các Website khác - 21/11/2007
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) ký Hiến chương ASEAN.

Hiến chương khẳng định các mục đích của ASEAN là duy trì và tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định cũng như sự vững chắc của khu vực, bảo đảm ASEAN là một khu vực phi vũ khí hạt nhân.

 

Hiến chương cũng đề ra các nguyên tắc của ASEAN là tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình; không can thiệp các công việc nội bộ của nhau; tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản; tuân thủ các nguyên tắc thương mại đa phương.

 

Về hệ thống tổ chức của ASEAN, Hiến chương quy định Cấp cao ASEAN là cơ quan ra quyết sách tối cao của khối; các Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ được tổ chức hai lần một năm do quốc gia giữ chức chủ tịch ASEAN đăng cai.

 

Hiến chương quy định ngày 8/8 hàng năm là Ngày ASEAN, toàn khối có một bài ca chung và tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong các hoạt động của khối.

 

Theo TTXVN